Premiär för Skogåsloppet som går genom Skogås centrum.
Skogåsloppet är helt gratis lopp för alla.