5 Km Loppet – Anmälan

5 km lopp passar bra för damer, herrar och ungdomar

Start tid 11:30

Anmäl dig nu och få en Skogåsloppet t-shirt 

5 km banan